Jml.Hari Nama Barang Harga Sub Total Hapus
Lojel Streamline Lineo Koper Hardcase Small 20 inch -Biru Rp. 20,000.00 Rp. 100,000.00
Total Sewa Rp. 100,000.00
Lanjut Sewa
Selesai Sewa
  • Apabila Anda mengubah jumlah (Qty), jangan lupa tekan tombol Update Keranjang Sewa
  • Untuk menghapus barang pada keranjang Sewa, klik tombol Hapus.